1719070723

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司,因此须承受新兴市场风险,如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言,投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险,原因在于于政治、经济及税项较为不明朗,以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现,因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言,本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF?

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券,包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中,该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2024年06月20日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18%
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (港元) $26.02
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年06月20日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 461.01
变动 -3.60
变动 % -0.77%

交易资料截至2024年06月20日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
总资产净值 $7,576,880,554.37
已发行单位数目 291,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前,与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2024年06月20日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元) $26.02 $-0.20 -0.76%
每单位资产净值(美元) $3.33 $-0.03 -0.76%

基金表現 截至2024年06月20日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 -6.34 -6.42
3个月 9.48 9.44
6个月 10.49 10.54
1年 -2.41 -2.25
年初至今 8.33 8.37
成立至今 30.10 31.29
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
2014 8.17 7.98
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩, 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 本基金成立日期:2013年6月11日。

资产配置 截至2024年05月31日

  行业 比率 (%)
非必需消费品 29.1
通讯服务 21.3
金融 16.9
资讯科技 5.8
工业 5.1
必需消费品 4.6
能源 4.1
健康护理 3.8
原料 3.5
公共事业 2.7
房地产项目 2.4
现金 0.7
  行业 比率 (%)
中国 99.3
现金 0.7

持股组合 截至2024年06月20日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
8,112,566,009.56 1,039,509,467.05 661 99.08 0.92

每日持股截至2024年06月20日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 香港 387.60 3,258,054 1,262,821,730.40 16.67
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK 香港 73.40 7,674,907 563,338,173.80 7.43
PDD HOLDINGS INC PDD US 纽约 1,124.90 286,212 321,959,462.45 4.25
MEITUAN-CLASS B 3690 HK 香港 119.90 2,502,734 300,077,806.60 3.96
CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK 香港 5.79 47,466,722 274,832,320.38 3.63
BANK OF CHINA LTD 3988 HK 香港 3.89 39,191,394 152,454,522.66 2.01
IND & COMM BK OF CHINA 1398 HK 香港 4.58 32,117,281 147,097,146.98 1.94
XIAOMI CORP-CLASS B 1810 HK 香港 18.52 7,556,170 139,940,268.40 1.85
NETEASE INC 9999 HK 香港 144.00 954,678 137,473,632.00 1.81
JD.COM INC-CLASS A 9618 HK 香港 112.40 1,148,420 129,082,408.00 1.70
PING AN INSURANCE GROUP CO 2318 HK 香港 37.40 3,308,380 123,733,412.00 1.63
BYD CO LTD 1211 HK 香港 237.60 515,236 122,420,073.60 1.62
TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK 香港 392.80 271,377 106,596,885.60 1.41
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 香港 88.85 1,127,165 100,148,610.25 1.32
PETROCHINA CO LTD 857 HK 香港 7.80 10,449,351 81,504,937.80 1.08
CHINA MERCHANTS BANK 3968 HK 香港 35.70 1,914,671 68,353,754.70 0.90
CHINA SHENHUA ENERGY CO 1088 HK 香港 40.30 1,657,182 66,784,434.60 0.88
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 386 HK 香港 4.94 11,961,039 59,087,532.66 0.78
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 600519 C1 上海 1,606.14 36,806 59,115,693.50 0.78
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 HK 香港 49.50 1,144,239 56,639,830.50 0.75
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 香港 79.75 625,508 49,884,263.00 0.66
LENOVO GROUP LTD 992 HK 香港 12.04 3,955,922 47,629,300.88 0.63
YUM CHINA HOLDINGS INC YUMC US 纽约 252.23 187,086 47,189,076.61 0.62
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 1288 HK 香港 3.44 13,573,667 46,693,414.48 0.62
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2899 HK 香港 16.66 2,674,110 44,550,672.60 0.59
CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 香港 27.25 1,574,406 42,902,563.50 0.57
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK 香港 71.20 605,078 43,081,553.60 0.57
CHINA LIFE INSURANCE CO 2628 HK 香港 11.38 3,650,988 41,548,243.44 0.55
NONGFU SPRING CO LTD 9633 HK 香港 41.10 988,161 40,613,417.10 0.54
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 9901 HK 香港 56.35 730,662 41,172,803.70 0.54
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR TME US 纽约 109.73 357,906 39,272,010.68 0.52
KE HOLDINGS INC-ADR BEKE US 纽约 121.59 312,517 37,998,804.86 0.50
PICC PROPERTY & CASUALTY 2328 HK 香港 10.04 3,385,119 33,986,594.76 0.45
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR ZTO US 纽约 167.40 202,378 33,878,130.27 0.45
HAIER SMART HOME CO LTD 6690 HK 香港 28.15 1,192,153 33,559,106.95 0.44
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK 香港 81.05 405,721 32,883,687.05 0.43
BEIGENE LTD 6160 HK 香港 93.05 335,424 31,211,203.20 0.41
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 香港 9.15 2,962,559 27,107,414.85 0.36
CHINA PACIFIC INSURANCE GR 2601 HK 香港 21.10 1,293,554 27,293,989.40 0.36
BANK OF COMMUNICATIONS CO 3328 HK 香港 6.25 4,294,637 26,841,481.25 0.35
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 香港 68.20 388,544 26,498,700.80 0.35
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093 HK 香港 6.44 4,105,287 26,438,048.28 0.35
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK 香港 14.12 1,879,511 26,538,695.32 0.35
H WORLD GROUP LTD-ADR HTHT US 纽约 263.31 98,752 26,002,782.04 0.34
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 300750 C2 深圳 201.28 129,325 26,030,420.92 0.34
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 836 HK 香港 24.10 944,066 22,751,990.60 0.30
CHINA YANGTZE POWER CO LTD 600900 C1 上海 30.34 720,042 21,848,500.27 0.29
CITIC LTD 267 HK 香港 7.63 2,854,642 21,780,918.46 0.29
INNOVENT BIOLOGICS INC 1801 HK 香港 37.15 597,064 22,180,927.60 0.29
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 291 HK 香港 28.05 795,890 22,324,714.50 0.29
NIO INC - ADR NIO US 纽约 33.79 646,501 21,846,704.52 0.29
CHINA CITIC BANK CORP LTD 998 HK 香港 5.04 4,381,086 22,080,673.44 0.29
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK 香港 11.72 1,880,769 22,042,612.68 0.29
CHINA MERCHANTS BANK 600036 C1 上海 36.41 607,127 22,108,034.57 0.29
CHINA TOWER CORP LTD 788 HK 香港 0.99 21,750,554 21,533,048.46 0.28
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO 1919 HK 香港 14.60 1,441,760 21,049,696.00 0.28
LI NING CO LTD 2331 HK 香港 18.00 1,141,545 20,547,810.00 0.27
KANZHUN LTD - ADR BZ US 纽约 162.09 124,520 20,183,870.26 0.27
CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK 香港 13.38 1,544,682 20,667,845.16 0.27
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR VIPS US 纽约 112.38 176,710 19,858,775.05 0.26
YANKUANG ENERGY GROUP CO 1171 HK 香港 17.20 1,118,653 19,240,831.60 0.25
SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 香港 51.25 349,779 17,926,173.75 0.24
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI 1658 HK 香港 4.53 3,896,733 17,652,200.49 0.23
TAL EDUCATION GROUP- ADR TAL US 纽约 81.40 210,661 17,147,360.85 0.23
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK 香港 12.60 1,386,422 17,468,917.20 0.23
CGN POWER CO LTD 1816 HK 香港 3.42 5,203,680 17,796,585.60 0.23
XPENG INC - CLASS A SHARES 9868 HK 香港 29.40 603,368 17,739,019.20 0.23
TSINGTAO BREWERY CO LTD 168 HK 香港 53.05 305,388 16,200,833.40 0.21
WULIANGYE YIBIN CO LTD 000858 C2 深圳 141.55 114,026 16,139,842.81 0.21
BILIBILI INC-CLASS Z 9626 HK 香港 137.80 113,017 15,573,742.60 0.21
KUNLUN ENERGY CO LTD 135 HK 香港 7.98 1,911,815 15,256,283.70 0.20
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK 香港 39.50 386,921 15,283,379.50 0.20
SINOPHARM GROUP CO 1099 HK 香港 22.15 658,319 14,581,765.85 0.19
PING AN INSURANCE GROUP CO 601318 C1 上海 44.44 316,802 14,080,063.19 0.19
BYD CO LTD 002594 C2 深圳 269.28 53,164 14,315,930.94 0.19
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 3800 HK 香港 1.31 10,574,144 13,852,128.64 0.18
CMOC GROUP LTD 3993 HK 香港 7.31 1,833,206 13,400,735.86 0.18
GREAT WALL MOTOR CO LTD 2333 HK 香港 11.98 1,137,678 13,629,382.44 0.18
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 香港 2.69 5,073,636 13,648,080.84 0.18
WEICHAI POWER CO LTD 2338 HK 香港 13.88 953,372 13,232,803.36 0.17
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 3606 HK 香港 43.15 297,637 12,843,036.55 0.17
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 6618 HK 香港 23.65 547,617 12,951,142.05 0.17
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 1193 HK 香港 28.80 454,192 13,080,729.60 0.17
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 6862 HK 香港 15.36 820,507 12,602,987.52 0.17
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE 601138 C1 上海 30.63 389,688 11,937,100.39 0.16
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 916 HK 香港 7.31 1,614,967 11,805,408.77 0.16
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 香港 8.22 1,485,117 12,207,661.74 0.16
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU 1339 HK 香港 2.74 4,281,616 11,731,627.84 0.15
HUANENG POWER INTL INC 902 HK 香港 5.65 2,075,692 11,727,659.80 0.15
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC 300760 C2 深圳 315.66 35,655 11,254,892.17 0.15
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 960 HK 香港 11.38 995,247 11,325,910.86 0.15
LEGEND BIOTECH CORP-ADR LEGN US 纽约 318.41 34,692 11,046,338.27 0.15
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288 C1 上海 4.54 2,505,963 11,376,389.87 0.15
KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 香港 24.20 462,998 11,204,551.60 0.15
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 601899 C1 上海 18.80 605,982 11,393,264.81 0.15
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 2018 HK 香港 32.20 352,757 11,358,775.40 0.15
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 914 HK 香港 18.42 605,768 11,158,246.56 0.15
INDUSTRIAL BANK CO LTD 601166 C1 上海 18.52 611,378 11,324,521.64 0.15
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968 HK 香港 4.44 2,404,319 10,675,176.36 0.14
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 香港 10.74 988,730 10,618,960.20 0.14
AKESO INC 9926 HK 香港 35.50 295,547 10,491,918.50 0.14
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 2600 HK 香港 5.62 1,935,034 10,874,891.08 0.14
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK 香港 7.56 1,403,614 10,611,321.84 0.14
IND & COMM BK OF CHINA 601398 C1 上海 5.91 1,851,872 10,944,955.47 0.14
CHINA MINSHENG BANKING COR 1988 HK 香港 3.01 3,265,938 9,830,473.38 0.13
ZHAOJIN MINING INDUSTRY 1818 HK 香港 13.68 739,837 10,120,970.16 0.13
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK 香港 9.96 994,347 9,903,696.12 0.13
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241 HK 香港 3.49 2,763,361 9,644,129.89 0.13
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692 HK 香港 16.58 582,253 9,653,754.74 0.13
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 151 HK 香港 4.26 2,318,416 9,876,452.16 0.13
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 780 HK 香港 15.88 612,457 9,725,817.16 0.13
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK 香港 7.33 1,333,483 9,774,430.39 0.13
CRRC CORP LTD 1766 HK 香港 4.70 2,144,658 10,079,892.60 0.13
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 1209 HK 香港 27.00 331,746 8,957,142.00 0.12
CHINA POWER INTERNATIONAL 2380 HK 香港 3.89 2,427,739 9,443,904.71 0.12
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 322 HK 香港 9.66 967,635 9,347,354.10 0.12
QIFU TECHNOLOGY INC QFIN US 纽约 153.35 57,813 8,865,778.94 0.12
JIANGXI COPPER CO LTD 358 HK 香港 16.24 544,585 8,844,060.40 0.12
BANK OF COMMUNICATIONS CO 601328 C1 上海 7.69 1,155,392 8,882,142.91 0.12
CHINA RAILWAY GROUP LTD 390 HK 香港 4.30 2,034,036 8,746,354.80 0.12
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 1929 HK 香港 8.97 980,074 8,791,263.78 0.12
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 HK 香港 40.00 228,550 9,142,000.00 0.12
CHINA SHENHUA ENERGY CO 601088 C1 上海 47.78 193,846 9,262,915.16 0.12
CITIC SECURITIES CO LTD 6030 HK 香港 12.00 774,654 9,295,848.00 0.12
JD LOGISTICS INC 2618 HK 香港 8.47 974,231 8,251,736.57 0.11
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 316 HK 香港 135.20 64,007 8,653,746.40 0.11
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 3998 HK 香港 4.50 1,875,387 8,439,241.50 0.11
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT 600276 C1 上海 43.47 187,628 8,156,195.72 0.11
LUXSHARE PRECISION INDUSTR 002475 C2 深圳 39.89 210,965 8,416,222.66 0.11
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L 601225 C1 上海 29.54 285,261 8,426,710.17 0.11
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 144 HK 香港 12.24 678,432 8,304,007.68 0.11
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 6969 HK 香港 9.31 903,225 8,409,024.75 0.11
WANHUA CHEMICAL GROUP CO 600309 C1 上海 89.98 92,229 8,298,842.06 0.11
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE 600809 C1 上海 240.07 35,862 8,609,398.50 0.11
CHINA GALAXY SECURITIES CO 6881 HK 香港 4.37 1,695,020 7,407,237.40 0.10
MINISO GROUP HOLDING LTD 9896 HK 香港 40.00 183,225 7,329,000.00 0.10
HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044 HK 香港 24.30 308,851 7,505,079.30 0.10
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 1882 HK 香港 23.80 308,639 7,345,608.20 0.10
MUYUAN FOODS CO LTD 002714 C2 深圳 47.59 160,735 7,649,731.21 0.10
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE 601816 C1 上海 5.58 1,423,974 7,943,350.73 0.10
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK 600000 C1 上海 8.78 850,635 7,468,287.98 0.10
INNER MONGOLIA YITAI COAL 900948 CH 上海 14.80 520,932 7,712,180.81 0.10
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK 香港 4.54 1,443,075 6,551,560.50 0.09
ZTE CORP 763 HK 香港 17.80 370,637 6,597,338.60 0.09
MMG LTD 1208 HK 香港 3.15 2,090,026 6,583,581.90 0.09
LUZHOU LAOJIAO CO LTD 000568 C2 深圳 162.27 43,159 7,003,577.29 0.09
CHINA INTERNATIONAL CAPITA 3908 HK 香港 9.48 736,348 6,980,579.04 0.09
CHINA OILFIELD SERVICES 2883 HK 香港 7.69 888,482 6,832,426.58 0.09
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG 9863 HK 香港 27.00 246,427 6,653,529.00 0.09
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN 1138 HK 香港 10.52 626,106 6,586,635.12 0.09
ANHUI GUJING DISTILLERY CO 200596 CH 深圳 118.00 55,673 6,569,414.00 0.09
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 1347 HK 香港 24.60 284,887 7,008,220.20 0.09
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI 3898 HK 香港 30.15 237,485 7,160,172.75 0.09
CHINA STATE CONSTRUCTION 601668 C1 上海 5.85 1,212,605 7,088,852.72 0.09
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 1585 HK 香港 11.64 592,495 6,896,641.80 0.09
CHINA FEIHE LTD 6186 HK 香港 3.79 1,753,029 6,643,979.91 0.09
SINOTRUK HONG KONG LTD 3808 HK 香港 19.36 333,605 6,458,592.80 0.09
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 2367 HK 香港 46.70 144,163 6,732,412.10 0.09
CITIC SECURITIES CO 600030 C1 上海 19.68 360,101 7,086,532.62 0.09
CHINA NATIONAL BUILDING MA 3323 HK 香港 2.91 2,224,290 6,472,683.90 0.09
PETROCHINA CO LTD 601857 C1 上海 10.77 625,628 6,738,730.90 0.09
MIDEA GROUP CO LTD 000333 C2 深圳 69.03 101,300 6,992,477.40 0.09
NEW CHINA LIFE INSURANCE C 1336 HK 香港 16.22 430,416 6,981,347.52 0.09
AUTOHOME INC-ADR ATHM US 纽约 213.84 32,123 6,869,031.34 0.09
IQIYI INC-ADR IQ US 纽约 30.98 224,776 6,964,168.70 0.09
PING AN BANK CO LTD 000001 C2 深圳 10.76 561,901 6,046,301.82 0.08
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 392 HK 香港 26.00 243,429 6,329,154.00 0.08
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO 601919 C1 上海 17.16 367,888 6,314,123.91 0.08
EAST MONEY INFORMATION CO 300059 C2 深圳 12.78 456,729 5,838,843.98 0.08
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 136 HK 香港 2.06 3,116,131 6,419,229.86 0.08
HAIER SMART HOME CO LTD 600690 C1 上海 31.51 181,889 5,731,399.13 0.08
NARI TECHNOLOGY CO LTD 600406 C1 上海 26.26 232,428 6,104,497.91 0.08
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW 601985 C1 上海 11.11 545,434 6,061,826.70 0.08
CHINA PACIFIC INSURANCE GR 601601 C1 上海 30.49 197,777 6,030,866.65 0.08
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK 香港 8.60 705,104 6,063,894.40 0.08
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 600028 C1 上海 6.61 954,441 6,305,190.42 0.08
BOC AVIATION LTD 2588 HK 香港 55.55 100,432 5,578,997.60 0.07
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO 002371 C2 深圳 353.92 15,420 5,457,396.29 0.07
FAR EAST HORIZON LTD 3360 HK 香港 5.31 937,964 4,980,588.84 0.07
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 6078 HK 香港 29.95 185,306 5,549,914.70 0.07
HYGON INFORMATION TECHNOLO 688041 C1 上海 80.19 67,993 5,452,679.57 0.07
WUXI APPTEC CO LTD 2359 HK 香港 31.00 168,764 5,231,684.00 0.07
CHINA VANKE CO LTD 2202 HK 香港 4.90 1,062,707 5,207,264.30 0.07
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 881 HK 香港 12.54 403,274 5,057,055.96 0.07
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL 1066 HK 香港 4.05 1,220,030 4,941,121.50 0.07
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD 300308 C2 深圳 154.93 32,785 5,079,344.57 0.07
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 3320 HK 香港 5.94 918,855 5,457,998.70 0.07
FOSUN INTERNATIONAL LTD 656 HK 香港 4.48 1,182,240 5,296,435.20 0.07
CHINA CSSC HOLDINGS LTD 600150 C1 上海 41.03 128,730 5,281,645.22 0.07
HAITONG SECURITIES CO LTD 6837 HK 香港 4.02 1,307,497 5,256,137.94 0.07
S F HOLDING CO LTD 002352 C2 深圳 38.64 141,139 5,453,783.25 0.07
HISENSE HOME APPLIANCES GR 921 HK 香港 32.30 162,986 5,264,447.80 0.07
JIANGSU EXPRESS CO LTD 177 HK 香港 8.45 590,976 4,993,747.20 0.07
CRRC CORP LTD 601766 C1 上海 7.61 701,486 5,340,139.04 0.07
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING 603288 C1 上海 37.12 133,726 4,964,021.48 0.07
SHANDONG GOLD MINING CO LT 1787 HK 香港 16.02 353,303 5,659,914.06 0.07
HUATAI SECURITIES CO LTD 6886 HK 香港 8.93 632,339 5,646,787.27 0.07
CHINA LITERATURE LTD 772 HK 香港 26.10 197,902 5,165,242.20 0.07
INNER MONGOLIA YILI INDUS 600887 C1 上海 27.46 183,551 5,040,899.98 0.07
BANK OF CHINA LTD 601988 C1 上海 4.81 1,015,631 4,882,544.89 0.06
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 900926 CH 上海 12.99 349,660 4,543,484.27 0.06
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 2238 HK 香港 3.01 1,422,444 4,281,556.44 0.06
SERES GROUP CO L 601127 C1 上海 108.34 43,173 4,677,499.82 0.06
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD 696 HK 香港 10.12 450,273 4,556,762.76 0.06
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI 601658 C1 上海 5.14 842,357 4,329,137.53 0.06
GENSCRIPT BIOTECH CORP 1548 HK 香港 8.61 564,766 4,862,635.26 0.06
CMOC GROUP LTD 603993 C1 上海 9.05 512,521 4,636,949.11 0.06
CHINA EVERBRIGHT BANK CO 601818 C1 上海 3.32 1,345,148 4,464,735.34 0.06
SHANGHAI PHARMACEUTICALS 2607 HK 香港 12.06 352,272 4,248,400.32 0.06
CHINA COMMUNICATIONS SERVI 552 HK 香港 4.21 1,155,928 4,866,456.88 0.06
CHINA UNITED NETWORK 600050 C1 上海 4.84 921,454 4,459,396.11 0.06
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT 300274 C2 深圳 72.71 60,927 4,430,038.30 0.06
BANK OF NINGBO CO LTD 002142 C2 深圳 23.75 194,050 4,608,283.03 0.06
BAOSHAN IRON & STEEL CO 600019 C1 上海 7.13 639,399 4,559,425.65 0.06
AVICHINA INDUSTRY & TECH 2357 HK 香港 3.65 1,199,880 4,379,562.00 0.06
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 1908 HK 香港 15.12 319,044 4,823,945.28 0.06
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT 000725 C2 深圳 4.31 1,068,967 4,612,467.30 0.06
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 371 HK 香港 2.46 1,942,167 4,777,730.82 0.06
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD 603501 C1 上海 110.50 35,629 3,936,835.66 0.05
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO 576 HK 香港 5.24 764,505 4,006,006.20 0.05
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 600031 C1 上海 16.82 244,976 4,120,630.57 0.05
DAQIN RAILWAY CO LTD 601006 C1 上海 7.60 515,043 3,915,306.75 0.05
CHINA THREE GORGES RENEWAB 600905 C1 上海 4.61 835,927 3,857,532.37 0.05
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO 688111 C1 上海 264.73 13,470 3,565,889.26 0.05
GREE ELECTRIC APPLIANCES I 000651 C2 深圳 42.58 81,013 3,449,643.87 0.05
BANK OF JIANGSU CO LTD 600919 C1 上海 7.83 531,436 4,159,415.48 0.05
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 6110 HK 香港 4.62 899,315 4,154,835.30 0.05
CHINA TOURISM GROUP DUTY F 601888 C1 上海 69.98 55,906 3,912,320.45 0.05
GANFENG LITHIUM GROUP CO L 1772 HK 香港 18.00 195,054 3,510,972.00 0.05
CHINA MINSHENG BANKING 600016 C1 上海 3.99 1,033,943 4,129,232.96 0.05
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA 600436 C1 上海 228.06 17,601 4,014,032.66 0.05
JIANGSU YANGHE DISTILLERY 002304 C2 深圳 92.23 43,149 3,979,601.25 0.05
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB 000625 C2 深圳 14.86 237,354 3,527,361.55 0.05
ZTE CORP 000063 C2 深圳 29.41 116,062 3,413,600.28 0.05
CHINA RAILWAY GROUP LTD 601390 C1 上海 6.91 594,887 4,108,262.16 0.05
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD 600886 C1 上海 18.99 213,449 4,054,260.93 0.05
BANK OF BEIJING CO LTD 601169 C1 上海 6.03 610,112 3,677,747.57 0.05
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL 601012 C1 上海 16.68 219,164 3,655,953.20 0.05
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD 600048 C1 上海 10.05 340,802 3,426,349.68 0.05
WENS FOODSTUFFS GROUP CO L 300498 C2 深圳 21.45 190,844 4,092,827.26 0.05
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO 600989 C1 上海 18.20 211,152 3,843,333.55 0.05
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L 6818 HK 香港 2.48 1,531,666 3,798,531.68 0.05
CHINA MERCHANTS SECURITIES 600999 C1 上海 15.21 213,664 3,250,793.54 0.04
TONGWEI CO LTD 600438 C1 上海 21.76 127,458 2,773,031.22 0.04
AVARY HOLDING SHENZHEN CO 002938 C2 深圳 40.31 67,710 2,729,491.53 0.04
LENS TECHNOLOGY CO LTD 300433 C2 深圳 18.39 145,625 2,678,693.68 0.04
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 600585 C1 上海 25.46 115,194 2,932,956.79 0.04
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD 000538 C2 深圳 55.20 50,919 2,810,973.37 0.04
CHINA TOURISM GROUP DUTY F 1880 HK 香港 52.10 52,496 2,735,041.60 0.04
CHINA LIFE INSURANCE CO 601628 C1 上海 33.74 78,772 2,657,567.05 0.04
SAIC MOTOR CORP LTD 600104 C1 上海 15.01 219,502 3,294,962.31 0.04
BANK OF SHANGHAI CO LTD 601229 C1 上海 8.01 406,383 3,254,625.97 0.04
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO 300015 C2 深圳 11.49 269,240 3,093,166.23 0.04
SHANGHAI UNITED IMAGING HE 688271 C1 上海 124.08 23,347 2,896,950.02 0.04
CAMBRICON TECHNOLOGIES 688256 C1 上海 229.92 12,131 2,789,160.51 0.04
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY 000792 C2 深圳 17.75 156,832 2,784,089.31 0.04
GF SECURITIES CO LTD 1776 HK 香港 6.85 487,832 3,341,649.20 0.04
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO 601211 C1 上海 15.08 216,834 3,268,842.47 0.04
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 601600 C1 上海 8.18 376,354 3,078,604.15 0.04
IFLYTEK CO LTD 002230 C2 深圳 45.08 66,491 2,997,153.02 0.04
POWER CONSTRUCTION CORP OF 601669 C1 上海 5.84 499,138 2,912,601.66 0.04
WUXI APPTEC CO LTD 603259 C1 上海 43.99 73,129 3,217,286.46 0.04
WEICHAI POWER CO LTD 000338 C2 深圳 16.39 195,702 3,208,000.38 0.04
GD POWER DEVELOPMENT CO 600795 C1 上海 6.24 513,477 3,205,187.98 0.04
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO 000166 C2 深圳 4.82 656,040 3,160,871.13 0.04
AECC AVIATION POWER CO 600893 C1 上海 39.59 76,334 3,022,378.72 0.04
HUATAI SECURITIES CO LTD 601688 C1 上海 13.88 207,937 2,885,364.81 0.04
CSC FINANCIAL CO LTD 601066 C1 上海 22.83 122,965 2,806,937.03 0.04
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO 600674 C1 上海 19.49 142,948 2,785,565.84 0.04
ADVANCED MICRO-FABRICATION 688012 C1 上海 158.55 17,343 2,749,695.39 0.04
FLAT GLASS GROUP CO LTD 6865 HK 香港 13.22 206,893 2,735,125.46 0.04
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO 002493 C2 深圳 10.30 291,648 3,003,986.87 0.04
YANKUANG ENERGY GROUP CO 600188 C1 上海 25.16 109,488 2,754,852.44 0.04
BANK OF NANJING CO LTD 601009 C1 上海 10.52 295,334 3,108,357.21 0.04
SHANDONG GOLD MINING CO LT 600547 C1 上海 29.97 102,679 3,077,148.71 0.04
HENGLI PETROCHEMICAL CO L 600346 C1 上海 14.70 202,557 2,977,705.54 0.04
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 600660 C1 上海 48.59 57,716 2,804,301.29 0.04
HUAXIA BANK CO LTD 600015 C1 上海 7.07 380,861 2,691,376.12 0.04
FOCUS MEDIA INFORMATION TE 002027 C2 深圳 6.42 414,730 2,664,284.87 0.04
ANHUI GUJING DISTILLERY CO 000596 C2 深圳 241.13 11,900 2,869,449.51 0.04
SHENZHEN TRANSSION HOLDING 688036 C1 上海 87.37 32,433 2,833,617.57 0.04
XCMG CONSTRUCTION MACHIN 000425 C2 深圳 7.75 335,072 2,597,410.91 0.03
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT 000895 C2 深圳 25.97 98,604 2,561,234.16 0.03
CHINA ENERGY ENGINEERING C 601868 C1 上海 2.26 947,380 2,140,280.15 0.03
CHINA VANKE CO LTD 000002 C2 深圳 7.72 273,529 2,111,555.97 0.03
CGN POWER CO LTD 003816 C2 深圳 4.69 444,174 2,083,009.26 0.03
INNER MONGOLIA BAOTOU STE 600010 C1 上海 1.50 1,335,145 2,001,337.93 0.03
GUANGDONG HAID GROUP CO 002311 C2 深圳 50.44 47,364 2,389,051.06 0.03
ZHONGJIN GOLD CORP 600489 C1 上海 16.06 139,467 2,239,889.91 0.03
GOERTEK INC 002241 C2 深圳 19.50 98,666 1,923,718.07 0.03
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L 300502 C2 深圳 121.10 19,718 2,387,753.13 0.03
CHINA CONSTRUCTION BANK 601939 C1 上海 7.74 277,399 2,147,371.30 0.03
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO 300124 C2 深圳 55.34 37,917 2,098,478.17 0.03
UNISPLENDOUR CORP LTD 000938 C2 深圳 24.68 83,901 2,070,627.72 0.03
NEW CHINA LIFE INSURANCE C 601336 C1 上海 33.30 59,320 1,975,265.54 0.03
BANK OF HANGZHOU CO LTD 600926 C1 上海 13.84 170,057 2,354,273.93 0.03
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA 002463 C2 深圳 39.78 54,101 2,151,929.64 0.03
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 600845 C1 上海 35.41 60,265 2,133,847.17 0.03
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL 601825 C1 上海 7.33 278,962 2,045,971.48 0.03
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND 001979 C2 深圳 9.75 261,764 2,553,243.60 0.03
EASTROC BEVERAGE GROUP CO 605499 C1 上海 234.50 9,489 2,225,195.52 0.03
CHINA MERCHANTS ENERGY 601872 C1 上海 9.27 235,392 2,182,596.96 0.03
JINKO SOLAR CO LTD 688223 C1 上海 8.75 241,682 2,114,123.33 0.03
FOUNDER SECURITIES CO LTD 601901 C1 上海 8.75 236,388 2,067,813.84 0.03
SHANXI COKING COAL ENERGY 000983 C2 深圳 11.66 163,022 1,900,807.13 0.03
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP 000100 C2 深圳 4.50 545,292 2,452,123.69 0.03
TBEA CO LTD 600089 C1 上海 15.09 146,296 2,207,025.75 0.03
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD 688008 C1 上海 60.04 32,987 1,980,682.12 0.03
AIR CHINA LTD 601111 C1 上海 7.81 336,291 2,624,863.53 0.03
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC 600023 C1 上海 7.43 322,892 2,399,278.77 0.03
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL 601995 C1 上海 34.08 69,505 2,368,735.90 0.03
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 3331 HK 香港 23.45 96,678 2,267,099.10 0.03
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL 603392 C1 上海 70.28 30,597 2,150,361.00 0.03
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA 300122 C2 深圳 30.60 68,369 2,092,114.30 0.03
CHINA EASTERN AIRLINES CO 600115 C1 上海 4.22 486,039 2,050,365.55 0.03
CHINA NORTHERN RARE EARTH 600111 C1 上海 18.52 103,485 1,916,847.06 0.03
HUANENG POWER INTL INC 600011 C1 上海 9.76 264,841 2,586,092.25 0.03
GF SECURITIES CO LTD 000776 C2 深圳 13.37 169,744 2,269,973.70 0.03
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD 601689 C1 上海 62.19 32,974 2,050,511.44 0.03
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C 601100 C1 上海 52.67 38,019 2,002,356.81 0.03
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO 600029 C1 上海 6.23 318,957 1,987,554.65 0.03
CHINA GALAXY SECURITIES CO 601881 C1 上海 12.52 211,586 2,648,289.11 0.03
HAITONG SECURITIES CO LTD 600837 C1 上海 9.38 279,153 2,618,245.47 0.03
EVE ENERGY CO LTD 300014 C2 深圳 45.04 57,616 2,595,252.22 0.03
ZHEJIANG JUHUA CO 600160 C1 上海 23.98 77,375 1,855,720.80 0.02
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL 601699 C1 上海 21.59 85,679 1,849,391.57 0.02
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S 000157 C2 深圳 8.33 204,657 1,704,787.12 0.02
ENN NATURAL GAS CO LTD 600803 C1 上海 22.68 73,234 1,660,743.91 0.02
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS 600741 C1 上海 17.14 88,816 1,522,462.13 0.02
INDUSTRIAL SECURITIES CO 601377 C1 上海 5.58 244,714 1,365,087.52 0.02
CHONGQING RURAL COMMERCIAL 601077 C1 上海 5.39 248,328 1,337,388.65 0.02
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 601238 C1 上海 8.65 140,555 1,215,966.52 0.02
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP 600039 C1 上海 8.73 209,371 1,826,998.08 0.02
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME 300896 C2 深圳 192.87 8,766 1,690,735.15 0.02
JCET GROUP CO LTD 600584 C1 上海 33.28 50,640 1,685,150.38 0.02
CHINA RESOURCES MICROELECT 688396 C1 上海 42.83 38,083 1,631,004.28 0.02
HAINAN AIRLINES HOLDING CO 600221 C1 上海 1.28 1,218,314 1,565,324.69 0.02
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO 600985 C1 上海 19.06 78,829 1,502,346.04 0.02
JIANGXI COPPER CO LTD 600362 C1 上海 26.00 57,677 1,499,392.39 0.02
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L 601727 C1 上海 4.10 363,509 1,490,657.60 0.02
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD 600183 C1 上海 21.91 67,145 1,470,900.39 0.02
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD 000807 C2 深圳 14.54 97,761 1,421,442.71 0.02
TIANQI LITHIUM CORP 002466 C2 深圳 33.46 41,274 1,380,990.01 0.02
TONGLING NONFERROUS METALS 000630 C2 深圳 3.83 356,332 1,365,846.23 0.02
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C 688303 C1 上海 25.49 51,992 1,325,439.40 0.02
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS 601877 C1 上海 21.16 61,313 1,297,189.61 0.02
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR 600009 C1 上海 35.36 35,074 1,240,388.77 0.02
SHANGHAI INTERNATIONAL POR 600018 C1 上海 6.07 201,703 1,224,501.64 0.02
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C 603198 C1 上海 63.01 18,689 1,177,596.45 0.02
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC 688188 C1 上海 206.45 5,583 1,152,613.39 0.02
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A 603986 C1 上海 99.57 18,673 1,859,349.37 0.02
ZHEJIANG NHU CO LTD 002001 C2 深圳 20.47 88,059 1,802,708.86 0.02
JIANGSU KING'S LUCK BREWER 603369 C1 上海 50.91 34,910 1,777,314.67 0.02
GUOSEN SECURITIES CO LTD 002736 C2 深圳 9.53 184,707 1,760,099.90 0.02
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY 001965 C2 深圳 12.22 132,100 1,613,810.06 0.02
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007 HK 香港 0.49 3,322,623 1,611,472.16 0.02
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC 002422 C2 深圳 32.98 46,851 1,545,017.98 0.02
NINGBO SANXING MEDICAL CO 601567 C1 上海 36.85 40,200 1,481,497.34 0.02
CHINA NATIONAL CHEMICAL 601117 C1 上海 8.69 169,726 1,475,599.03 0.02
HENAN SHENHUO COAL & POWER 000933 C2 深圳 23.39 62,085 1,452,452.98 0.02
CNPC CAPITAL CO LTD 000617 C2 深圳 5.95 235,709 1,403,184.93 0.02
FLAT GLASS GROUP CO LTD 601865 C1 上海 23.72 55,389 1,313,594.17 0.02
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN 002050 C2 深圳 23.34 53,028 1,237,729.37 0.02
ZANGGE MINING CO LTD 000408 C2 深圳 26.70 43,453 1,160,326.39 0.02
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO 603799 C1 上海 24.41 47,418 1,157,556.07 0.02
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO 600487 C1 上海 16.35 70,334 1,149,921.81 0.02
SANAN OPTOELECTRONICS CO L 600703 C1 上海 13.15 142,018 1,867,263.96 0.02
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI 300394 C2 深圳 109.82 16,040 1,761,524.45 0.02
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN 600026 C1 上海 17.58 99,361 1,746,839.74 0.02
SPRING AIRLINES CO LTD 601021 C1 上海 59.78 27,431 1,639,733.33 0.02
JIANGSU EASTERN SHENGHONG 000301 C2 深圳 8.57 190,748 1,633,856.60 0.02
CSPC INNOVATION PHARMACEUT 300765 C2 深圳 29.72 53,576 1,592,405.63 0.02
BEIJING NEW BUILDING MATER 000786 C2 深圳 32.28 48,803 1,575,425.21 0.02
HUADONG MEDICINE CO LTD 000963 C2 深圳 31.05 50,173 1,557,872.90 0.02
GUANGHUI ENERGY CO LTD 600256 C1 上海 8.21 189,348 1,554,962.94 0.02
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM 600219 C1 上海 4.07 335,802 1,366,252.06 0.02
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY 600733 C1 上海 8.28 156,905 1,298,614.46 0.02
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR 600332 C1 上海 31.54 40,092 1,264,603.62 0.02
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR 002078 C2 深圳 15.04 79,745 1,199,620.12 0.02
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI 300316 C2 深圳 33.29 35,829 1,192,667.45 0.02
CHINA XD ELECTRIC CO LTD 601179 C1 上海 8.18 145,647 1,191,403.46 0.02
TRINA SOLAR CO LTD 688599 C1 上海 19.51 61,071 1,191,371.92 0.02
EVERBRIGHT SECURITIE CO 601788 C1 上海 16.71 112,421 1,878,946.02 0.02
SATELLITE CHEMICAL CO LTD 002648 C2 深圳 19.23 95,383 1,834,177.10 0.02
ORIENT SECURITIES CO LTD 600958 C1 上海 8.54 210,738 1,800,568.72 0.02
HUADIAN POWER INTL CORP 600027 C1 上海 7.25 241,117 1,747,754.61 0.02
BEIJING TONGRENTANG CO 600085 C1 上海 44.02 38,690 1,702,982.41 0.02
METALLURGICAL CORP OF CHIN 601618 C1 上海 3.30 515,762 1,700,842.16 0.02
TSINGTAO BREWERY CO LTD 600600 C1 上海 80.19 19,873 1,593,709.66 0.02
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC 002252 C2 深圳 8.28 185,063 1,531,662.39 0.02
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL 600161 C1 上海 26.72 55,756 1,490,047.61 0.02
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN 002128 C2 深圳 23.28 63,632 1,481,150.09 0.02
PICC HOLDING CO 601319 C1 上海 5.54 266,008 1,472,479.30 0.02
CITI PACIFIC SPECIAL STEE 000708 C2 深圳 15.26 95,400 1,455,550.22 0.02
YINTAI GOLD CO LTD 000975 C2 深圳 18.08 79,637 1,440,152.55 0.02
GANFENG LITHIUM GROUP CO L 002460 C2 深圳 31.99 44,731 1,431,044.56 0.02
ZHESHANG SECURITIES CO LTD 601878 C1 上海 12.31 111,597 1,374,087.27 0.02
SHENERGY COMPANY LIMITED 600642 C1 上海 9.71 140,699 1,366,350.92 0.02
LINGYI ITECH GUANGDONG CO 002600 C2 深圳 6.05 194,875 1,178,877.10 0.02
KUNLUN TECH CO LTD 300418 C2 深圳 34.07 34,450 1,173,689.87 0.02
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE 300751 C2 深圳 143.05 8,087 1,156,885.46 0.02
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD 601916 C1 上海 2.99 622,893 1,860,722.50 0.02
YUTONG BUS CO LTD 600066 C1 上海 28.43 62,682 1,781,850.76 0.02
SHANDONG HUALU HENGSHENG 600426 C1 上海 28.59 60,789 1,737,801.69 0.02
BANK OF CHENGDU CO LTD 601838 C1 上海 16.00 108,468 1,735,066.74 0.02
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI 300832 C2 深圳 73.81 22,953 1,694,239.07 0.02
CHINA RESOURCES SANJIU MED 000999 C2 深圳 47.13 35,744 1,684,678.94 0.02
YTO EXPRESS GROUP CO LTD 600233 C1 上海 16.83 98,840 1,663,601.24 0.02
IEIT SYSTEMS CO LTD 000977 C2 深圳 40.27 41,104 1,655,203.42 0.02
SHENNAN CIRCUITS CO LTD 002916 C2 深圳 114.03 14,246 1,624,450.58 0.02
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD 600875 C1 上海 19.50 79,409 1,548,259.06 0.02
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG 688169 C1 上海 437.38 3,479 1,521,634.85 0.02
SAILUN GROUP CO LTD 601058 C1 上海 15.06 89,859 1,353,691.29 0.02
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO 605117 C1 上海 84.66 15,783 1,336,180.87 0.02
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD 002459 C2 深圳 13.48 97,033 1,308,004.22 0.02
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT 603806 C1 上海 23.98 51,738 1,240,856.64 0.02
ISOFTSTONE INFORMATION TEC 301236 C2 深圳 43.73 26,889 1,175,775.32 0.02
DATANG INTL POWER GEN CO 601991 C1 上海 3.16 362,189 1,143,987.37 0.02
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA 300033 C2 深圳 118.51 15,610 1,850,014.99 0.02
SHANGHAI PHARMACEUTICALS 601607 C1 上海 20.32 79,809 1,621,855.03 0.02
GONEO GROUP CO LTD 603195 C1 上海 85.15 18,820 1,602,560.96 0.02
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO 600522 C1 上海 16.72 95,364 1,594,885.26 0.02
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD 002028 C2 深圳 74.65 21,266 1,587,475.91 0.02
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV 002920 C2 深圳 100.63 15,218 1,531,451.28 0.02
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI 600196 C1 上海 24.09 60,654 1,461,187.41 0.02
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN 300999 C2 深圳 30.10 45,890 1,381,156.40 0.02
NEW HOPE LIUHE CO LTD 000876 C2 深圳 10.04 130,660 1,312,228.45 0.02
NATIONAL SILICON INDUSTRY 688126 C1 上海 15.91 78,509 1,249,114.39 0.02
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD 600918 C1 上海 6.27 194,829 1,222,405.16 0.02
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW 600348 C1 上海 11.25 103,467 1,164,309.74 0.02
SG MICRO CORP 300661 C2 深圳 94.01 12,370 1,162,861.98 0.02
GREAT WALL MOTOR CO LTD 601633 C1 上海 27.15 69,334 1,882,606.10 0.02
360 SECURITY TECHNOLOGY IN 601360 C1 上海 8.31 204,962 1,702,938.75 0.02
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU 300408 C2 深圳 31.07 53,078 1,649,209.83 0.02
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY 002236 C2 深圳 16.92 94,503 1,598,698.76 0.02
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY 300628 C2 深圳 40.87 36,043 1,473,014.59 0.02
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT 002049 C2 深圳 62.74 22,857 1,434,104.51 0.02
HLA GROUP CORP L 600398 C1 上海 9.81 140,741 1,380,320.89 0.02
MAXSCEND MICROELECTRONICS 300782 C2 深圳 95.21 14,416 1,372,486.82 0.02
LB GROUP CO LTD 002601 C2 深圳 19.86 68,233 1,355,196.70 0.02
CHINA JUSHI CO LTD 600176 C1 上海 11.37 115,267 1,310,670.31 0.02
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM 688009 C1 上海 6.17 211,142 1,302,150.17 0.02
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI 688187 C1 上海 52.10 24,860 1,295,201.04 0.02
WESTERN MINING CO 601168 C1 上海 19.00 67,833 1,289,149.66 0.02
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES 600415 C1 上海 8.33 152,734 1,272,269.98 0.02
DONG-E-E-JIAOCO LTD 000423 C2 深圳 70.30 17,472 1,228,308.49 0.02
PIOTECH INC 688072 C1 上海 150.16 7,873 1,182,243.89 0.02
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L 300413 C2 深圳 22.15 53,134 1,177,055.55 0.02
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY 002409 C2 深圳 68.35 12,570 859,195.73 0.01
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS 002444 C2 深圳 26.65 32,115 855,848.27 0.01
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP 600079 C1 上海 18.84 44,764 843,539.67 0.01
CHIFENG JILONG GOLD MINING 600988 C1 上海 17.79 47,155 839,117.40 0.01
XIAMEN C & D INC 600153 C1 上海 9.63 86,054 828,313.44 0.01
ECOVACS ROBOTICS CO LTD 603486 C1 上海 51.78 15,555 805,416.02 0.01
JOINTOWN PHARMACEUTICAL 600998 C1 上海 5.41 144,237 779,887.60 0.01
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT 002465 C2 深圳 11.03 70,656 779,202.30 0.01
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L 603893 C1 上海 64.35 11,311 727,845.88 0.01
JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA 002262 C2 深圳 25.93 27,698 718,267.98 0.01
HEILONGJIANG AGRICULTURE 600598 C1 上海 13.52 49,258 666,107.13 0.01
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT 000723 C2 深圳 5.22 123,518 645,377.81 0.01
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT 600637 C1 上海 6.54 98,383 643,613.62 0.01
MGI TECH CO LTD 688114 C1 上海 54.99 11,274 619,964.76 0.01
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG 300037 C2 深圳 32.00 19,212 614,840.47 0.01
TIANFENG SECURITIES CO LTD 601162 C1 上海 2.44 243,156 593,586.20 0.01
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO 300142 C2 深圳 12.21 45,289 552,791.73 0.01
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO 603688 C1 上海 34.96 14,088 492,488.94 0.01
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR 600380 C1 上海 12.84 53,002 680,417.38 0.01
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC 600839 C1 上海 4.95 126,261 624,561.42 0.01
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA 300601 C2 深圳 17.39 31,375 545,548.94 0.01
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL 603077 C1 上海 1.87 248,310 465,260.53 0.01
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO 002625 C2 深圳 19.05 59,313 1,129,769.37 0.01
HOSHINE SILICON INDUSTRY C 603260 C1 上海 50.23 21,660 1,087,897.16 0.01
HISENSE VISUAL TECH CO LTD 600060 C1 上海 29.80 35,674 1,062,989.49 0.01
NINGBO ORIENT WIRES & CABL 603606 C1 上海 53.52 19,078 1,021,127.42 0.01
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN 601216 C1 上海 4.02 237,499 953,579.73 0.01
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT 600566 C1 上海 35.61 25,938 923,682.44 0.01
SHENZHEN SALUBRIS PHARM 002294 C2 深圳 29.10 29,774 866,464.14 0.01
GUOYUAN SECURITIES CO LTD 000728 C2 深圳 6.73 125,271 843,655.51 0.01
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C 600352 C1 上海 8.96 93,915 841,636.14 0.01
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & 600968 C1 上海 4.30 192,100 826,832.19 0.01
CHINA GREAT WALL SECURITIE 002939 C2 深圳 7.48 110,162 824,466.37 0.01
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG 002185 C2 深圳 8.91 91,615 816,119.71 0.01
OFFSHORE OIL ENGINEERING 600583 C1 上海 6.36 126,648 805,468.83 0.01
BOC INTERNATIONAL CHINA CO 601696 C1 上海 10.10 79,409 801,761.83 0.01
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD 600549 C1 上海 19.29 40,392 779,316.91 0.01
YUNDA HOLDING CO LTD 002120 C2 深圳 8.16 82,941 676,687.56 0.01
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG 300496 C2 深圳 53.74 12,477 670,488.49 0.01
CHINA NATIONAL MEDICINES 600511 C1 上海 33.57 19,843 666,053.07 0.01
SUNRESIN NEW MATERIALS CO 300487 C2 深圳 47.68 13,653 650,945.67 0.01
CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY 600072 C1 上海 14.83 43,027 638,050.12 0.01
SANGFOR TECHNOLOGIES INC 300454 C2 深圳 54.95 11,307 621,295.20 0.01
SHEDE SPIRITS CO LTD 600702 C1 上海 71.80 8,563 614,827.73 0.01
HAOHUA CHEMICAL SCIENCE 600378 C1 上海 29.73 20,215 601,054.12 0.01
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT 300763 C2 深圳 50.11 11,004 551,391.91 0.01
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G 603233 C1 上海 16.75 31,645 529,914.50 0.01
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU 002223 C2 深圳 41.30 27,431 1,132,805.20 0.01
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT 600515 C1 上海 3.50 315,733 1,105,431.12 0.01
GOTION HIGH-TECH CO LTD 002074 C2 深圳 21.15 50,371 1,065,152.10 0.01
HISENSE HOME APPLIANCES G 000921 C2 深圳 40.15 26,200 1,051,953.43 0.01
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC 600570 C1 上海 19.42 53,804 1,044,998.83 0.01
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L 603939 C1 上海 29.90 34,416 1,029,189.35 0.01
GALAXYCORE INC 688728 C1 上海 14.52 63,238 918,124.91 0.01
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY 603160 C1 上海 73.28 12,374 906,742.70 0.01
NANJING SECURITIES CO LTD 601990 C1 上海 8.53 105,691 901,903.94 0.01
37 INTERACTIVE ENTERTAINME 002555 C2 深圳 14.08 63,418 892,898.82 0.01
SHANDONG HIMILE MECHANICAL 002595 C2 深圳 40.40 21,957 887,000.29 0.01
SHANDONG LINGLONG TYRE CO 601966 C1 上海 20.10 41,290 829,799.39 0.01
CHANGJIANG SECURITIES CO L 000783 C2 深圳 5.42 152,727 827,428.15 0.01
CATHAY BIOTECH INC 688065 C1 上海 50.62 15,600 789,707.06 0.01
COSCO SHIPPING DEVELOPME 601866 C1 上海 2.75 284,322 782,361.63 0.01
JIZHONG ENERGY RESOURCES 000937 C2 深圳 7.53 101,405 763,270.80 0.01
CHINA NATIONAL SOFTWARE 600536 C1 上海 31.03 24,484 759,704.52 0.01
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD 002372 C2 深圳 16.71 44,890 750,268.07 0.01
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL 002202 C2 深圳 7.52 99,137 745,138.22 0.01
CHINA BAOAN GROUP 000009 C2 深圳 9.73 73,719 717,475.83 0.01
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO 603589 C1 上海 43.96 15,425 678,122.37 0.01
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES 002508 C2 深圳 24.22 26,786 648,730.66 0.01
KINGNET NETWORK CO LTD 002517 C2 深圳 10.63 58,514 622,118.32 0.01
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C 002850 C2 深圳 91.17 6,716 612,293.00 0.01
ANJOY FOODS GROUP CO LTD 603345 C1 上海 80.08 7,595 608,184.39 0.01
SHANXI TAIGANG STAINLESS 000825 C2 深圳 3.66 158,146 579,092.94 0.01
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC C 603728 C1 上海 46.11 11,176 515,377.22 0.01
RANGE INTELLIGENT COMPUTI 300442 C2 深圳 27.66 40,558 1,121,669.45 0.01
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY 600588 C1 上海 11.09 97,339 1,079,718.62 0.01
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L 000027 C2 深圳 7.66 137,466 1,052,362.33 0.01
BANK OF CHANGSHA CO LTD 601577 C1 上海 8.42 115,792 974,462.33 0.01
JCHX MINING MANAGEMENT CO 603979 C1 上海 55.74 17,400 969,878.58 0.01
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD 688120 C1 上海 219.13 4,203 920,992.97 0.01
PINGDINGSHAN TIANAN COAL 601666 C1 上海 12.78 70,100 896,161.54 0.01
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD 300207 C2 深圳 16.37 53,128 869,750.94 0.01
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY 300003 C2 深圳 16.98 53,206 903,499.15 0.01
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER 002007 C2 深圳 17.61 50,633 891,791.89 0.01
PHARMARON BEIJING CO LTD 300759 C2 深圳 20.86 42,053 877,101.58 0.01
HUAGONG TECH CO LTD 000988 C2 深圳 31.80 26,488 842,305.38 0.01
INNER MONGOLIA YUAN XING 000683 C2 深圳 7.41 107,089 793,441.50 0.01
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L 300251 C2 深圳 9.43 83,939 791,778.41 0.01
GUOLIAN SECURITIES CO LTD 601456 C1 上海 11.19 69,478 777,369.60 0.01
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT 600521 C1 上海 18.23 41,614 758,783.83 0.01
FAW JIEFANG GROUP CO LTD 000800 C2 深圳 8.58 88,158 756,063.38 0.01
OFILM GROUP CO LTD 002456 C2 深圳 8.48 88,572 751,078.95 0.01
HENGYI PETROCHEMICAL CO 000703 C2 深圳 7.56 99,073 748,900.24 0.01
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY 002080 C2 深圳 14.37 47,428 681,477.13 0.01
PEOPLE.CN CO LTD 603000 C1 上海 21.76 30,083 654,498.72 0.01
NINGBO SHANSHAN CO LTD 600884 C1 上海 10.14 64,187 650,820.18 0.01
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H 000987 C2 深圳 5.47 110,536 604,767.72 0.01
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU 600170 C1 上海 2.38 250,563 595,571.45 0.01
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI 300347 C2 深圳 53.92 10,034 541,033.02 0.01
BEIJING ORIENTAL YUHONG 002271 C2 深圳 13.96 35,677 498,115.29 0.01
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD 600745 C1 上海 32.47 34,634 1,124,706.02 0.01
TONGFU MICROELECTRONIC CO 002156 C2 深圳 25.79 40,750 1,051,062.08 0.01
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER 603659 C1 上海 16.05 60,871 976,958.30 0.01
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY 603338 C1 上海 66.76 14,146 944,352.35 0.01
NANJING IRON & STEEL CO 600282 C1 上海 5.33 174,800 932,040.38 0.01
AVICOPTER PLC 600038 C1 上海 43.03 21,274 915,442.60 0.01
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD 603658 C1 上海 50.46 16,081 811,473.70 0.01
BEIJING YANJING BREWERY CO 000729 C2 深圳 9.71 80,851 785,157.24 0.01
CHINA RARE EARTH RESOURCES 000831 C2 深圳 26.92 28,923 778,525.01 0.01
YUNNAN TIN CO LTD 000960 C2 深圳 16.67 45,265 754,597.03 0.01
SOUTHWEST SECURITIES CO LT 600369 C1 上海 3.97 183,061 727,166.22 0.01
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN 688538 C1 上海 2.19 330,501 725,421.79 0.01
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS 600848 C1 上海 10.58 66,571 704,216.15 0.01
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC 000733 C2 深圳 48.12 14,563 700,725.42 0.01
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI 600004 C1 上海 10.29 67,614 695,703.16 0.01
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU 002430 C2 深圳 25.10 27,434 688,510.71 0.01
NINGBO JOYSON ELECTRONIC 600699 C1 上海 16.64 40,188 668,669.27 0.01
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL 600486 C1 上海 60.13 11,007 661,850.68 0.01
ACM RESEARCH SHANGHAI I 688082 C1 上海 91.23 6,947 633,799.39 0.01
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD 600705 C1 上海 2.46 254,219 626,036.71 0.01
YONGXING SPECIAL MATERIALS 002756 C2 深圳 42.53 14,449 614,484.58 0.01
CHINA FILM CO LTD 600977 C1 上海 11.78 51,962 611,987.43 0.01
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT 603290 C1 上海 101.47 5,935 602,220.53 0.01
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON 002841 C2 深圳 30.90 18,273 564,638.04 0.01
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA 600872 C1 上海 26.52 20,416 541,452.82 0.01
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY 600732 C1 上海 10.06 47,003 473,061.26 0.01
TONGKUN GROUP CO LTD 601233 C1 上海 16.52 67,565 1,116,224.79 0.01
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO 300866 C2 深圳 77.73 14,124 1,097,888.63 0.01
GUANGZHOU TINCI MATERIALS 002709 C2 深圳 20.17 54,098 1,091,254.54 0.01
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP 600418 C1 上海 17.42 61,182 1,065,798.68 0.01
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO 601958 C1 上海 11.57 90,086 1,042,670.18 0.01
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL 002812 C2 深圳 37.42 27,429 1,026,410.56 0.01
YOUNGOR FASHION CO LTD 600177 C1 上海 7.67 133,330 1,022,126.99 0.01
SOOCHOW SECURITIES CO LTD 601555 C1 上海 6.69 145,646 974,636.19 0.01
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO 600873 C1 上海 10.96 83,885 919,704.31 0.01
OPPEIN HOME GROUP INC 603833 C1 上海 63.76 14,243 908,128.27 0.01
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY 000066 C2 深圳 9.74 90,127 878,132.93 0.01
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO 600582 C1 上海 7.33 117,300 860,305.18 0.01
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM 600497 C1 上海 5.86 145,600 852,732.19 0.01
DONGXING SECURITIES CO LT 601198 C1 上海 8.89 92,023 817,783.67 0.01
ACCELINK TECHNOLOGIES CO 002281 C2 深圳 36.76 21,858 803,430.25 0.01
JUNEYAO AIRLINES CO LTD 603885 C1 上海 12.33 62,116 766,160.78 0.01
BANK OF SUZHOU CO LTD 002966 C2 深圳 7.66 99,075 758,462.44 0.01
ANGEL YEAST CO LTD 600298 C1 上海 30.64 24,397 747,601.24 0.01
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU 000513 C2 深圳 40.91 16,977 694,547.48 0.01
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H 600673 C1 上海 7.93 86,790 688,575.95 0.01
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO 002532 C2 深圳 8.75 129,709 1,134,634.86 0.01
HUAFON CHEMICAL CO LTD 002064 C2 深圳 7.70 145,625 1,121,059.81 0.01
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME 603568 C1 上海 22.65 48,802 1,105,126.39 0.01
CAITONG SECURITIES CO LTD 601108 C1 上海 7.37 133,616 984,262.32 0.01
SUZHOU DONGSHAN PRECISION 002384 C2 深圳 19.96 48,901 975,950.08 0.01
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH 600895 C1 上海 21.49 43,017 924,381.93 0.01
HANGZHOU SILAN MICROELECTR 600460 C1 上海 20.08 45,992 923,309.97 0.01
HUNAN VALIN STEEL CO LTD 000932 C2 深圳 4.82 189,467 912,872.34 0.01
SHANGHAI M&G STATIONERY IN 603899 C1 上海 34.83 25,120 874,918.61 0.01
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS 601231 C1 上海 16.24 52,489 852,546.03 0.01
CHONGQING BREWERY CO 600132 C1 上海 66.39 12,802 849,969.83 0.01
WANDA FILM HOLDING CO LTD 002739 C2 深圳 13.37 62,198 831,769.16 0.01
AECC AERO-ENGINE CONTROL 000738 C2 深圳 21.57 37,490 808,824.78 0.01
WINTIME ENERGY GROUP CO L 600157 C1 上海 1.27 628,679 801,013.57 0.01
JASON FURNITURE HANGZHOU C 603816 C1 上海 34.96 22,713 794,002.08 0.01
AIMA TECHNOLOGY GROUP CO L 603529 C1 上海 32.60 24,263 791,035.09 0.01
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA 002603 C2 深圳 17.00 46,027 782,577.08 0.01
LIAONING PORT CO LTD 601880 C1 上海 1.39 545,286 758,982.31 0.01
AMLOGIC SHANGHAI INC 688099 C1 上海 66.84 11,319 756,598.28 0.01
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE 002831 C2 深圳 28.01 26,157 732,638.32 0.01
BY-HEALTH CO LTD 300146 C2 深圳 14.96 48,908 731,543.68 0.01
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN 002821 C2 深圳 76.71 8,891 682,072.85 0.01
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE 300144 C2 深圳 9.03 75,131 678,126.47 0.01
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S 603596 C1 上海 41.68 15,969 665,619.57 0.01
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT 600754 C1 上海 25.48 25,940 661,014.35 0.01
HENGDIAN GROUP DMEGC 002056 C2 深圳 14.21 46,029 653,982.94 0.01
HESTEEL CO LTD 000709 C2 深圳 2.14 295,326 632,405.49 0.01
BEIQI FOTON MOTOR CO LTD 600166 C1 上海 2.48 219,520 545,288.12 0.01
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST 603882 C1 上海 30.46 12,577 383,109.82 0.01
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST 000661 C2 深圳 105.14 10,564 1,110,718.07 0.01
YUNNAN YUNTIANHUA CO 600096 C1 上海 21.33 50,233 1,071,377.21 0.01
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD 688777 C1 上海 42.08 23,095 971,794.58 0.01
ZHEJIANG WANFENG AUTO 002085 C2 深圳 15.88 60,100 954,288.26 0.01
SHANXI COAL INTERNATIONAL 600546 C1 上海 16.62 56,592 940,395.87 0.01
WESTERN SECURITIES CO LTD 002673 C2 深圳 6.92 128,343 887,704.99 0.01
SINOLINK SECURITIES CO LTD 600109 C1 上海 8.50 103,391 878,956.12 0.01
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVE 603156 C1 上海 23.80 35,911 854,733.88 0.01
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD 301269 C2 深圳 89.69 9,501 852,161.27 0.01
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO 600021 C1 上海 10.54 80,551 848,652.69 0.01
JIANGSU PHOENIX PUBLISH 601928 C1 上海 12.08 69,637 841,033.14 0.01
INGENIC SEMICONDUCTOR CO 300223 C2 深圳 62.76 12,802 803,503.17 0.01
WESTERN SUPERCONDUCTING TE 688122 C1 上海 43.26 18,527 801,402.00 0.01
GRG BANKING EQUIPMENT CO 002152 C2 深圳 11.33 70,661 800,441.14 0.01
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR 688363 C1 上海 62.19 12,846 798,837.57 0.01
ZHEJIANG SUPOR CO LTD 002032 C2 深圳 55.15 14,410 794,729.78 0.01
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT 002414 C2 深圳 6.69 117,910 789,031.99 0.01
ZHEJIANG CENTURY HUATONG 002602 C2 深圳 3.76 204,936 770,174.84 0.01
PANGANG GROUP VANADIUM TIT 000629 C2 深圳 2.76 268,990 743,053.01 0.01
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L 600704 C1 上海 4.67 146,089 681,974.23 0.01
FIRST CAPITAL SECURITIES C 002797 C2 深圳 5.62 111,645 627,570.52 0.01
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA 600655 C1 上海 5.85 102,719 600,492.21 0.01
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL 300957 C2 深圳 51.80 11,462 593,731.68 0.01
SICHUAN SWELLFUN CO LTD 600779 C1 上海 44.18 13,346 589,582.11 0.01
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES 300699 C2 深圳 27.23 21,219 577,743.71 0.01
SINOMINE RESOURCE GROUP CO 002738 C2 深圳 29.35 19,018 558,133.17 0.01
XIAMEN FARATRONIC CO LTD 600563 C1 上海 84.70 5,709 483,565.58 0.01
YANTAI JEREH OILFIELD 002353 C2 深圳 38.72 28,986 1,122,226.88 0.01
SDIC CAPITAL CO LTD 600061 C1 上海 6.24 179,446 1,120,124.49 0.01
NINESTAR CORP 002180 C2 深圳 28.30 38,789 1,097,664.71 0.01
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN 002129 C2 深圳 9.84 109,602 1,078,444.86 0.01
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV 601799 C1 上海 128.05 8,267 1,058,627.26 0.01
GEM CO LTD 002340 C2 深圳 6.98 145,822 1,017,969.12 0.01
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN 600970 C1 上海 12.90 75,730 977,054.88 0.01
CNGR ADVANCED MATERIAL CO 300919 C2 深圳 34.74 26,439 918,594.16 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0 0.00 583,345 0.00 0.00
HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP 9930 HK 香港 1.83 161,771 296,040.93 0.00
CHINA HUISHAN DAIRY INVESTMENTS HK LTD 1083517D HK #N/A 0.00 296,760 0.00 0.00
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20240620-.7643-0.77484341705947461.01

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

2014年年度追踪偏离度:0.20%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

产品文件

月报表

公告

返回

您将离开Global X香港网页


点击"确定"键您将进入另一独立网页。 Global X香港并没有对此独立网页进行审阅、保证或认可。此独立网页之条款、私隐及保安政策或其他法律资料可能与Global X香港网页不同。 Global X香港不会就阁下因使用此独立网页引致的任何直接或间接之技术或系统问题、结果或损坏负责。取消确定

本网站仅供香港投资者使用。阁下使用本网站,代表阁下同意使用条款。本网站仅作信息用途,并不构成表示任何投资策略适合或适当于投资者的个别情况。自2018年起, Global X被未来资产环球投资收购,而未来资产环球投资有限公司属于未来资产环球投资(香港)有限公司的母公司。

本文件所载资料仅供说明用途,并不构成于任何司法管辖区购买、销售或认购任何证券或财务工具的任何建议、提呈或邀约。投资涉及风险,并不能保证本基金的表现将取得回报,或可能会出现取得零回报或损失所投资金额的情况。过往表现并不代表未来表现的指引。

投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

本网站所载若干资料由第三方来源编纂。未来资产环球投资(香港)有限公司(“未来资产香港”)已尽其努力以确保该等资料均属准确、完整及最新,并且已采取审核措施以准确地复制有关资料,惟对于该等资料的准确性、任何用途或对此依赖并无责任或毋须负责。

本产品并不是其指数公司所赞助,认可,发出,销售或推广,有关指数公司的详情包括免责声明,请参阅相关基金说明书。

本网站的内容由未来资产环球投资(香港)有限公司编备及维持,并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。